Kirjoita meille viesti tai palaute
Please, write a message for us and send.

Yhteydenottopyyntö tai palaute /
Your contact request or feedback*

Nimi / Name

sähköpostilla / in email

puhelimella / in phone

Lisätietoja HOKSU sisäisen viestinnän
ratkaisuista löydät www.palvelupisara.fi

More information on our HOKSU observations can be
found at page HOKSU Observations